Convenant huursector

Omschrijving

Met de huursector is in 2012 afgesproken dat vanaf 2020 alle huurwoningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel B of beter hebben. En dat 80% van de particuliere huurwoningen energielabel C of beter heeft. 

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 27-06-2012
Documentdatum 28-06-2012
Onderwerp Energielabel woningen en gebouwen

Publicaties