Jaarverslag 2014 College voor Toetsen en Examens

Omschrijving

Verslag over de activiteiten van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in 2014. Het CvTE waarborgt de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en stelt scholen en instellingen in staat de afname van examens en toetsen goed te laten verlopen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 06-05-2015
Documentdatum 01-03-2015

Publicaties