Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening

Omschrijving

In de Regeling Materialen en chemicaliën leidingwater zijn nadere regels gesteld voor bij de drinkwatervoorziening te gebruiken materialen en chemicaliën en de wijze waarop deze worden toegepast. De kern van de Regeling is dat materialen, chemicaliën en producten, die worden gebruikt voor de productie en distributie van leidingwater, dienen te worden beoordeeld op mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Water
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 29-03-2011
Documentdatum 29-03-2011
Onderwerp Drinkwater

Publicaties