Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Afval
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 12-03-2012
Documentdatum 13-03-2012

Publicaties