Ontwerpbesluit wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met uitbreiding API-dataset

Omschrijving

Besluit van Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de uitbreiding van de vooraf door de luchtvervoerder te verstrekken passagiersgegevens (standaard API-set).

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 05-07-2012
Documentdatum 05-07-2012
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties