Reactie CPB op Research en Development aftrek

Omschrijving

In het memo Een research en development aftrek (RDA) d.d. 19 mei 2011 van EL&I wordt namens de boegbeelden van de topteams een voorstel beschreven ter invulling van een afspraak in het Regeerakkoord (RA). Daarin is een schuif opgenomen van € 500 mln innovatie- en ondernemerschapssubsidies naar € 500 mln lastenverlichting. De topteams stellen voor om deze middelen gerichter in te zetten voor innovatiedoeleinden door het fiscaal stimuleren van de R&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten via de winstbelastingen. Aan het CPB is gevraagd wat de effecten zijn van deze manier van lastenverlichting.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Ondernemen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 28-06-2011
Documentdatum 29-06-2011
Onderwerp Ondernemen en innovatie

Publicaties