Aanbieding Voorstel van wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de volgende stukken: Een nota naar aanleiding van het nader verslag (Kamerstukken II 2013/14, 33472, nr. 17); Beantwoording van de vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de evaluatie van het accreditatiestelsel (Kamerstukken II 2013/14, 31 554 nr. 5); Een vierde nota van wijziging met enkele louter technische correcties inzake het bovengenoemde wetsvoorstel.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 26-09-2013
Documentdatum 26-09-2013

Publicaties