Regeling aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten

Omschrijving

Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst, nr. 2013-0000249624, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Ministeriƫle regeling
Publicatiedatum 24-04-2013
Documentdatum 24-04-2013
Onderwerp Huurwoning

Publicaties