Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen PO/VO

Omschrijving

Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen po/vo).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Basisonderwijs
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 20-05-2015
Documentdatum 21-05-2015

Publicaties