Bijlage Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 04-02-2013
Documentdatum 21-01-2013
Onderwerp Bescherming van consumenten

Publicaties