Correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering leden algemeen bestuur waterschappen

Omschrijving

Aankondiging van het schrappen van een eerdere wijziging in de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur van waterschappen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Water
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 19-10-2014
Documentdatum 20-10-2014
Onderwerp Waterschappen

Publicaties