Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

Omschrijving

Deze MG-circulaire (2015-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 juli 2015, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 34.229, de huurprijsnorm (maximale huursomstijging) voor woningcorporaties en de huurprijsliberalisatie. Tevens is opgenomen een samenvattend overzicht van de huurparameters. In de bijlagen zijn de liberalisatiegrenzen vanaf 1989 en de tabellen met maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2015 opgenomen. De huurprijsgrenzen in Bijlage III bij 107 t/m 212 punten zijn gecorrigeerd (3 februari 2015).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 26-01-2015
Documentdatum 26-01-2015
Onderwerp
  • Huurprijs en puntentelling
  • Huurverhoging
  • Huurwoning

Publicaties