Werkprogramma 2012 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Omschrijving

In dit concept-werkprogramma worden de vier onderwerpen toegelicht waarover de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in 2012 rapporten uit zal brengen.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Zorg en gezondheid
  • Zorg en gezondheid
  • Zorg en gezondheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-09-2011
Documentdatum 22-08-2011
Onderwerp
  • Kwaliteit van de zorg
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Eerstelijnszorg

Publicaties