Werkprogramma 2011 Gezondheidsraad

Omschrijving

Voor u ligt het Werkprogramma 2011 van de Gezondheidsraad, dat gewoontegetrouw door de minister van VWS op de derde dinsdag in september aan de Staten-Generaal wordt aangeboden. Opnieuw bestrijkt het programma de volle breedte van de volksgezondheid, van gezondheidszorg, preventie en voeding tot leefomgeving, arbeidsomstandigheden en gezondheidsonderzoek. Aan het opstellen van het werkprogramma zijn consultaties met de betrokken ministeries voorafgegaan. Ook zijn de beraadsgroepen van de Gezondheidsraad geraadpleegd. Daarmee kan het programma rekenen op draagvlak vanuit het beleid, de wetenschap en het volksgezondheidveld.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 04-10-2010
Documentdatum 05-10-2010
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties