IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 11 04 Capaciteitsontwikkeling

Omschrijving

Nieuwsbrief bij het rapport ‘Evaluation of the Dutch support to capacity development: Facilitating resourcefulness’. Deze evaluatie richt zich op kennisvergaring en kennistoepassing, identificeert factoren en verklaart op grond van deze gegevens het bereikte niveau van effectiviteit. Het rapport werd uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 03-08-2011
Documentdatum 01-04-2011

Publicaties