Jaarrapportage CAO-afspraken 2011

Omschrijving

De rapportage Cao-afspraken 2011 geeft voor 2011 een beeld van de stand van zaken in cao’s met betrekking tot de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en werkgeversbijdrage voor ziektekosten.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 28-11-2012
Documentdatum 29-11-2012
Onderwerp Arbeidsovereenkomst en cao

Publicaties