Wijziging Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (technische aanpassingen 2015)

Omschrijving

De Regeling materialen en chemicaliën leidingwater is recent herzien en in juli ter notificatie aan de Europese Commissie aangeboden. De wijzigingen volgen Europese ontwikkelingen op het gebied van geharmoniseerde testmethoden en het advies van Commissie van Deskundigen Materialen en Chemicaliën.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Water
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 23-07-2015
Documentdatum 23-07-2015
Onderwerp Drinkwater

Publicaties