Jaarverslag 2015 College voor Toetsen en Examens

Omschrijving

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft als taak om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te waarborgen, en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 10-06-2016
Documentdatum 01-03-2016
Onderwerp Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Publicaties