Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Omschrijving

Deze nota schetst de inzet voor de komende kabinetsperiode op de terreinen handel en investeringen, armoedebestrijding en de toenemende raakvlakken daartussen.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 05-04-2013
Documentdatum 05-04-2013

Publicaties