Overeenkomst arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie

Omschrijving

Overeenkomst tussen werkgever en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers bij de nieuw op te richten Rijksschoonmaakorganisatie.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidspersoneel
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 05-02-2015
Documentdatum 06-02-2015

Publicaties