Beantwoording Kamervragen over toekomstig sportbeleid

Omschrijving

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ontwikkelingen van sport en bewegen in en rond het onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Recreatie
  • Beroepsonderwijs
  • Basisonderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 18-06-2012
Documentdatum 18-06-2012
Onderwerp
  • Sport en bewegen
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Publicaties