Notitie De Toekomst van het Koninkrijk

Omschrijving

Met deze notitie beoogt het kabinet van Nederland de vraag te beantwoorden wat we willen met het Koninkrijk na 10-10-10.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Koninkrijksrelaties
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-07-2011
Documentdatum 15-07-2011
Onderwerp
  • Rijksoverheid
  • Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties