Aanbieding jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het Jaarverslag 2013 van de Inspectie van het Onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Overheidsfinanciën
  • Hoger onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-04-2014
Documentdatum 16-04-2014
Onderwerp
  • Financiering onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Publicaties