Brussel II Bis Verordening

Omschrijving

Verordening (EG) Nr. 2201/2003 VAN DE RAAD van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 15-04-2013
Documentdatum 23-12-2003
Onderwerp Jeugdbescherming

Publicaties