Kamerbrief over de waarborgfunctie naar aan leiding van het wetgevingsoverleg d.d. 12 juni 2014

Omschrijving

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de waarborgfunctie naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over een aantal onderwerpen dat betrekking heeft op de relatie van de Koninkrijksregering met de landen van het Koninkrijk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 25-09-2014
Documentdatum 25-09-2014
Onderwerp Grondwet en Statuut

Publicaties