Europees Hof voor de Rechten van de Mens: gemotiveerde Rule 39 in Somalische zaken

Omschrijving

Op 7 januari 2011 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een gemotiveerde Rule 39 opgelegd teneinde de dreigende uitzetting van twee Somaliërs stop te zetten. Met deze brief informeert de minister voor Immigratie en Asiel de Kamer over deze gemotiveerde Rule 39 en de daaruit voortvloeiende tijdelijke opschorting van uitzettingen van personen afkomstig uit Zuid- en Centraal-Somalië.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 13-01-2011
Documentdatum 14-01-2011
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties