Achtervangovereenkomst Rijk 2015

Omschrijving

Overeenkomst tussen het Rijk en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen tot zekerstelling voor de nakoming van betalingsverplichtingen van de stichting.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 12-01-2014
Documentdatum 13-01-2014
Onderwerp Koopwoning

Publicaties