Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

Omschrijving

Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het voorstel van wet, houdende Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (Kamerstuknummer 33 501)

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 02-06-2013
Documentdatum 03-06-2013
Onderwerp Postbezorging

Publicaties