Consultatieversie concept richtsnoeren voor Leveringen en Diensten

Omschrijving

Consultatieversie. Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk. Deze Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Markttoezicht
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-10-2012
Documentdatum 31-10-2012
Onderwerp Aanbesteden

Publicaties