Kamerbrief over wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (Kamerstuknummer 33 501)

Omschrijving

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het voorstel van wet, houdende Wijziging van de Postwet 2009 ter invoeringv van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (Kamerstuknummer 33 501).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-06-2013
Documentdatum 03-06-2013
Onderwerp Postbezorging

Publicaties