Jaarwerkprogramma 2012 Inspectie Jeugdzorg

Omschrijving

De Inspectie Jeugdzorg verdeelt haar capaciteit in 2012 over de volgende onder-werpen: 1. toezicht naar aanleiding van calamiteiten; 2. toezicht in de regio’s; 3. thematisch toezicht (doorlopende en nieuwe projecten); 4. toezicht met andere inspecties binnen het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 05-02-2012
Documentdatum 06-02-2012
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties