Wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Omschrijving

Besluit van de Minister van Justitie van 26 juli 2010 over de wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 15-04-2013
Documentdatum 16-04-2013
Onderwerp Jeugdbescherming

Publicaties