Overeenkomst versneld onderwerken graanresten

Omschrijving

Op basis van artikel 3.3 van het Convenant Reduceren Risico Vogelaanvaringen Schiphol is in juli 2012 een overeenkomst gesloten tussen een groot aantal agrarische ondernemers in de Haarlemmermeer rond Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze overeenkomst is gesloten om de graanresten die na de oogst op het land blijven liggen, binnen 48 uur zodanig onder te werken dat ganzen op deze percelen geen voedsel meer kunnen vinden. De overeenkomst is gesloten voor zes oogstseizoenen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Luchtvaart
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 23-11-2012
Documentdatum 23-11-2012

Publicaties