Regeling bezoldigingscomponenten WNT

Omschrijving

Regeling van houdende nadere regels over hetgeen bij de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector tot de bezoldiging wordt gerekend en over de toerekening van onderdelen van de bezoldiging aan enig kalenderjaar (Regeling bezoldigingscomponenten WNT).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Overheidspersoneel
  • Overheidspersoneel
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 27-02-2014
Documentdatum 28-02-2014
Onderwerp Beloningen bestuurders

Publicaties