Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het toevoegen van de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 14-03-2011
Documentdatum 15-03-2011
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties