Circulaire 2015 Tweede aanpassing bezoldiging voorzitter, dagelijks bestuurders en vergoeding ziektekosten algemeen bestuursleden waterschappen

Omschrijving

Wijziging bezoldiging voorzitter en leden dagelijks bestuur van een waterschap, alsmede wijziging in de tegemoetkoming ziektekostenverzekering leden algemeen bestuur van een waterschap.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Water
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 01-10-2015
Documentdatum 01-10-2015
Onderwerp Waterschappen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: circulaire-2015-tweede-aanpassing-bezoldiging-voorzitter-dagelijks-bestuurders-en-vergoeding-ziektekosten-algemeen-bestuursleden-waterschappen.pdf