Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen (bestuurlijk akkoord)

Omschrijving

Samenhangend pakket aan maatregelen.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 16-01-2014
Documentdatum 17-01-2014
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties