Factsheet nieuwe procedure huisvesting vergunninghouders

Omschrijving

Vanaf 1 oktober 2012 geldt een nieuwe procedure voor de huisvesting van vergunninghouders. In deze factsheet staat die procedure beschreven.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 10-06-2012
Documentdatum 11-06-2012
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties