Blijvend in de TOP 5!

Omschrijving

Meerjarenprogramma 2013-2017 met daarbij het werkprogramma voor 2013 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Onderzoek en wetenschap
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 27-11-2012
Documentdatum 23-10-2012
Onderwerp Wetenschap

Publicaties