Basisdocument 10EVA13. Toetsingskader en plan van aanpak van de 3e 10-jaarlijkse evaluatie

Omschrijving

Dit basisdocument bevat het plan van aanpak en het toetstingskader voor 3e 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie van de kerncentrale Borssele.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Onbekend thema
Documentsoort Vergunning
Publicatiedatum 06-12-2011
Documentdatum 06-12-2011

Publicaties