Vragen en antwoorden over ambtsberichten

Omschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt ambtsberichten op. De staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt ze als informatiebron bij de beoordeling van asielverzoeken. In de vragen en antwoorden en in de Werkinstructie totstandkoming Algemene Ambtsberichten staat meer informatie over hoe ambtsberichten tot stand komen en hoe ze kunnen worden gebruikt.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Onbekend thema
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 13-12-2010
Documentdatum 04-09-2012

Publicaties