Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens op grond waarvan de ouder aanspraak heeft op 18 procent dan wel minder dan 33,3 procent van de kosten van kinderopvang van het eerste kind, de vaststelling van de maximum uurprijzen voor 2016 en de vaststelling van de kinderopvangtabel 2016.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 11-06-2015
Documentdatum 11-06-2015
Onderwerp Kinderopvangtoeslag

Publicaties