Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers waterschappen per 1 januari 2015

Omschrijving

Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Water
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 28-11-2014
Documentdatum 28-11-2014
Onderwerp Waterschappen

Publicaties