Jaarverslag 2013 - Staatstoezicht op de Mijnen

Omschrijving

Het jaarverslag geeft inzicht in de wijze waarop Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar toezicht in 2013 heeft uitgevoerd, de samenwerking van SodM met andere toezichthouders nationaal en internationaal en het presteren van SodM zelf.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 13-07-2014
Documentdatum 14-07-2014
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties