Toelichting bij de emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij 2010

Omschrijving

De emissiefactoren geven aan hoeveel vervuilende stoffen een dier produceert.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Lucht
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 28-02-2010
Documentdatum 01-03-2010
Onderwerp Luchtkwaliteit

Publicaties