Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2015

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met aanpassing van het begrip van eerste kind en van de gevallen waarin de ouder aanspraak heeft op een kinderopvangtoeslag die 18 procent dan wel minder dan 33,3 procent bedraagt van de kosten van kinderopvang van het eerste kind.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 09-06-2014
Documentdatum 10-06-2014
Onderwerp Kinderopvangtoeslag

Publicaties