Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015

Omschrijving

MG-circulaire over de inwerkingtreding van de Woningwet 2015, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) en de bijbehorende ministeriƫle regeling per 1 juli 2015. In de circulaire gaat minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in op de ontstaansgeschiedenis en inhoud van de nieuwe regelgeving, de overgang naar de nieuwe regelgeving, de status van bestaande MG-circulaires en tot slot op de ondersteuning bij de implementatie van de herziene Woningwet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 24-06-2015
Documentdatum 24-06-2015
Onderwerp Woningcorporaties

Publicaties