Convenant Herijkt Lente-akkoord

Omschrijving

Eind juni 2012 hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB met de minister van Binnenlandse Zaken het Lente-akkoord ondertekend. Energiereductie in combinatie met woonwensen staat centraal bij het vernieuwde Lente-akkoord voor energiezuinige nieuwbouw.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 27-06-2012
Documentdatum 28-06-2012
Onderwerp Energielabel woningen en gebouwen

Publicaties