Ethiek in Beleid - Waarden wegen met gevoel en verstand

Omschrijving

Belangrijkste elementen uit de cursus ‘Ethiek in beleid’. Deze cursus is in 2010 aangeboden aan het toenmalige ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Ondernemen
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 20-06-2016
Documentdatum 01-12-2011
Onderwerp
  • Ondernemen en innovatie
  • Natuur en biodiversiteit
  • Dierenwelzijn

Publicaties