Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 18-07-2013
Documentdatum 18-07-2013
Onderwerp
  • Pensioen
  • Wajong
  • Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

Publicaties